Unitus
 De kracht van delen
Unitus is een overkoepelende stichting voor de welzijnsorganisaties Punt Welzijn (Weert e.o.) en Vorkmeer (Peel & Maas en Nederweert) en
Hoera kindercentra (Peel en Maas, Leudal, Nederweert en Weert).
Unitus is in 2010 ontstaan uit het samengaan
van Punt Welzijn en Vorkmeer/Hoera kindercentra. Eind 2017 is de stichting Let's Move opgericht, met als doel het bevorderen van sport, bewegen en een  gezonde leefstijl.

De gezamenlijke ambitie van de bovengenoemde werkmaatschappijen is:
O
p basis van lokale vragen en mogelijkheden verlenen van diensten, kennis en faciliteiten om de (pedagogische) civil society te versterken, waarbij iuitdrukkelijk de verbinding wordt gelegd met burgers/klanten, netwerkorganisaties en overheden op basis van partnerschap. Door delen van kennis en expertise wordt de kracht van de lokale samenleving versterkt.
De aan Unitus verbonden organisaties focussen op de mogelijkheden van mensen, niet de beperkingen. De uitdaging voor Unitus als koepel is om centraal te doen wat centraal efficiënter is en de aangesloten organisaties hun taak op hun eigen, lokale manier te laten invullen. Op deze wijze wil Unitus haar werkmaatschappijen laten profiteren van alle voordelen van schaalvergroting zonder afbreuk te doen aan de "couleur locale".

Op deze website vindt u meer informatie over de Unitus koepel. Door op de logo's links hiernaast te klikken, gaat u naar de sites van de aangesloten stichtingen.