De Raad van Bestuur/Directie van de Stichting Unitus wordt gevormd door:

Paul Horsmans en
Rudie Peeters

rudiepaul3

De stichting kent een Raad van Toezicht die de werkzaamheden van de Raad van Bestuur controleert en toetst op grond van de Governance code Sociaal Werk Nederland (2017). De Raad van Toezicht bestaat per 1 november 2022 uit de volgende personen:

van links naar rechts: Ger Spee, Angelique Jansen, Gonny van Loon (vice-voorzitter), Ans Hoogland en Marc Knaapen (voorzitter).

ANBI en WNT-verantwoording

De stichtingen Punt Welzijn, Synthese en Vorkmeer:

  • zijn bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  • vallen onder de verantwoordingsplicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De verantwoordingen ANBI en WNT staan opgenomen op de websites van de drie genoemde stichtingen: Punt Welzijn, Vorkmeer en Synthese.