UnitusDe Raad van Bestuur/Directie van de Stichting Unitus wordt gevormd door: Paul Horsmans


Tel.: (0495) 69 79 00 / (077) 307 73 50
De stichting kent een Raad van Toezicht die de werkzaamheden van de Raad van Bestuur controleert en toetst op grond van de Governance code Sociaal Werk Nederland (2017).
De Raad van Toezicht bestaat per 18 december 2018 uit de volgende leden:


 • Marc Knaapen, voorzitter
 • Marcel Timmermans
 • Eric Sentjens
 • Gonny van Loon
 • Marlou Absil


 • vlnr: Marc Knaapen, Gonny van Loon, Eric Sentjens, Marcel Timmermans 
  en Marlou Absil.

  ANBI-transparantie

  De stichtingen Punt Welzijn en Vorkmeer zijn bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  In het document hieronder de informatie die ANBI-stichtingen moeten verstrekken, ten behoeve van de gewenste transparantie.

  Meer informatie vindt u op de websites van: Punt Welzijn, Vorkmeer en Let's Move.

  WNT-verantwoording

  De stichtingen Punt Welzijn en Vorkmeer vallen onder de verantwoordingsplicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
  Een onafhankelijk accountant heeft geoordeeld dat de jaarrekeningen van de stichtingen correct zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit deze wet.
  De verantwoording moet vanaf 2018 via een website gedurende 7 jaar openbaar toegankelijk zijn.
  • WNT-verantwoording Stichting Punt Welzijn: 2017
  • WNT verantwoording Stichting Vorkmeer: 2017