Unitus De stichting Unitus zoekt kandidaten voor de functie
Lid Raad van Toezicht V/M
Op deze vacature kan niet meer gereageerd worden

Algemene informatie:
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuursbeleid van twee welzijnsorganisaties (Punt Welzijn en Vorkmeer), de sportstichting Let's Move en Hoera kindercentra. De stichtingen zijn actief in de gemeenten Weert, Nederweert, Peel en Maas en Leudal.
De functie is onbezoldigd, maar er is wel sprake van een vaste onkostenvergoeding.
De RvT vergadert circa 6 keer per jaar in de avond. Tussendoor zijn er commissievergaderingen en met enige regelmaat zijn er informele en formele bijeenkomsten vmet diverse stakeholders. Ook zijn er scholingsbijeenkomsten.
De Raad van Toezicht werkt op basis van de GovernanceCode van Sociaal Werk Nederland. De leden van de RvT zijn aangesloten bij de NVTZ (sectie welzijn).

Bij de gezamenlijke stichtingen werken ruim 300 medewerkers (circa 190 FTE) en de omzet in 2017 was ruim 13 miljoen euro.

Achtergrondinformatie
Wij willen vooral geïnteresseeerden uitnodigen die woonachtig zijn in Weert of Peel en Maas en kennis en ervaring hebben op het gebied van onderwijs/kinderopvang of financiën. Gezien de samenstelling van de RvT verzoeken wij vrouwen uitdrukkelijk te reageren.

Meer informatie kan ook opgevraagd worden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, Jacqueline Ketelaar, tel. 0493-670603 (tijdens kantooruren), of bij de bestuurder van Unitus, Paul Horsmans, tel. 06-12525238.

Reacties
Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 19 maart 2018 een email met hun motivatie en CV te sturen naar p.horsmans@unitus.nl.

Planning

  • brievenselectie: week 12
  • gesprekken: woensdag 4 april 2018 en dinsdag 8 mei 2018, vanaf 19.30 uur in Weert
  • adviesgesprekken Ondernemingsraad en bestuur: eind mei
  • benoemingsbesluit RvT: 2 juli 2018