UnitusDe Raad van Bestuur/Directie van de Stichting Unitus wordt gevormd door: Paul Horsmans


Tel.: (0495) 69 79 00 / (077) 307 73 50
p.horsmans@unitus.nl
De stichting kent een Raad van Toezicht die de werkzaamheden van de Raad van Bestuur controleert en toetst op grond van de good
governance code. Deze Raad van Toezicht bestaat per 10 juli 2017 uit de
volgende leden:


 • Jacqueline Ketelaar, voorzitter
 • Wim Zusterzeel
 • Marcel Timmermans
 • Ageeth Bijl
 • Eric Sentjens
 • Marc Knaapen
 • Nellie Janssen  is per 1 mei 2017 afgetreden


  vlnr: Ageeth Bijl, Eric Sentjens, Nellie Janssen, Wim Zusterzeel,
  Marcel Timmermans en Jacqueline Ketelaar.

  ANBI-transparantie

  De stichtingen Punt Welzijn en Vorkmeer zijn bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  In het document hieronder de informatie die ANBI-stichtingen moeten verstrekken, ten behoeve van de gewenste transparantie.

  Meer informatie vindt u op de websites van: Punt Welzijn en Vorkmeer.